is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensbeschrijvingen van beroemde kinderen, of Voorbeelden voor de jeugd, om te dienen tot een leesboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 LEVENSBESCHRIJVINGEN

lusht, waar in zij een fcherpfnijdend zwaard meende te ontdekken. Inthare ijlhoofdigheid worftelde zij ook meermaal met dc lijfwacht van Adrianus , om dien het zwaard door ca door het lijf te fteken.

In de laatfte ogenblikken uitgemergeld en nog tot zich zelve gekomen zijnde, nam Marcila aanftonds dat bedaard ogenblik waar , om hare troostloofe moeder.om vergifnis te fmeken. „ Wat heb ik 'er dan een gevoelige fmert van , 5> Moeder lief! —— riep ze uit — u zo tc ,, moeten verlaten. Helaas! Ik ben de be«

heerfcheres niet van mijn noodlot. Ik moet

voor hetzelve bukken , en mij bij mijnen

Vader gaan voegen."

Na dat zij deze woorden uitgefproken had, riep zij al het ovcrfchot van hare krachten, welke haar geheel begonden te begeven , te lamen, knielde ootmoedig op haar bed, legde haar hoofd op den boefem van hare ongelukkige Moeder, en blies zo den laatften adem uit, nog maar dertien jaren en^vijf maanden oud zijnde.