Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m LEVENSBESCHRIJVINGEN

terug komst reeds optegeven : wanneer men op den zesden dag s heel vroeg in den morgenftond , Rofoletta , op de lindebomen, een vogeltje voor haar heen zag drijven , h welk lüt alle macht fchreeuwde , en op allcrleie wijfen zocht te ontfnappen. Wat ftond Mtksll verbaasd, toen hij zag, dat het zijn puttert;e zelve was. Afgemat door de patrijs , welke het onvermoed vervolgd had , en bleef geleiden , kwam het beestje , met langftamen tred aan , en plaatfte zich , als uit fchaamte zeer bedrukt , in een hoek van de groote vogelkooi. Wat Rofoletta betreft: deze vloog dan eens rond den voortvluchtigen , dan wederom kwam zij zitten rusten op het hoofd van haren meester. Zij was van blijdfchap niet aan het bedaren te brengen. Het was als of zij zeide: Zie hier is de kleine , en ondeugende guit: maar het heeft mij vrij wat moeite gekost.

De jonge Frantchesco leefde op deeze wijs gelukkig , en vergenoegd. Door middel van zijn vernuft, en aanhoudenden arbeid had hij het zo verre gebracht, dat hij den bitteren toeftand van zijne lieve Moeder, aan welke hij zo zeer tot eer verftrekte , en den zoetften troost verfchafte , aangenaam verzachten kon. Maar — helaas 1 die braave Zoon werd

op

Sluiten