Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vi VOORBERICHT.

ren, dan, door een' behagelijken fchrijfilijl, groote en menigvuldige boekdeelen, en een beroemde naam; ziedaar doorgaans eene bedendaagfche gefcMedenis! De meeste lezers maken 'er geen ge* bruik van om hunne kundigheden te vergrooten zichzelven ten nutte ; geenen , of weinigen denken , zo verre, dat zij tot zichzelven zeggen: „ ik lees bh het leven van dezen of geenen grooten man : ik zie wel wat hij „ heeft verricht; maar wat kan ik 'er s, uit leeren dat mij , in den kring „ waarin ik mij bewege, te pas komt?

Tusfchen een" monarch, tusfchen een„ veldheer , tusfchen een' ftaaisman , en tusfchen mij, is zulk een oneindig vak." De lezer zou niet ten éénemale ongelijk hebben wanneer hij dus zichzelven ondervroeg, bij het lezen der meeste bedendaagfche gefchied» fcbrijversé Alles wat hij 'er uit leert ,

is,

Sluiten