Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»& xeven van

cwn alleen zo veel toe te dragen als genocgfaam was , om de rust van binnen te bewaren, en den vijand van buiten af te keeren ; dus weigerde hij de kroon aan te nemen , en ftemde opentlijk voor k ar e l , die van Duitfchen afkomst was , en een lid van het rijk; en die daar bij magt en ftaten had die Duitschland bebolwerkten. Misfchien zocht hij Saxen diep in gunst te brengen van den magtigen vorst dien hij ftemde; althans de fchroom voor een' magtig prins tot keizer te verkiezen weêrhield hem niet. Geen vorst kon nu naar de keizerlijke waardigheid ftaan: Francois had zijn' invloed verloren ; de andere Duitfche vorsten konden de reden die de hertog van Saxen voor zijne verkiezing gaf niet afkeuren, de paus had geen' tijd genoeg om op nieuw te ftooken ,karels werktuigen drongen aan, en hij wierd, op den twintigften junij, van 't jaar vijftienhonderd en negentien, noch geen twintig jaren bereikt hebbende, keizer van Duitschland. Maar de keurvorften, van achteren inziende wat man zij Verkoren hadden, bragten toen de welbe-

k«£-

Sluiten