is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven van Karel den Vijfden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as»

leven van

Hij bragt terftond zijn leger in beweging; Rothenburg en Hall opeaden hem de poorten. Alles fidderde voor kabel. Niets bleef in de wapenen dan de landgraaf en de keurvorst, waar tegen de keizers niets verrichtte , wel bewust dat zij van zeiven zouden moeten toevallen., en dat hij zich alsdan op hen kon wreken. Hij handelde de vorften van het rijk als een man die zich wilde wreken voor een langdurig zelfbedwang , waar toe zij hem, hunnen oppervorst, hadden gedwongen. Zijn geldgebrek vergoedde hij uit de zware boe* tens die hij hen allerwcge oplag , die inderdaad drukkende waren. Ook dwong hij hen het verbond van Smalkaldcn, benevens den landgraaf en den keurvorst te verlaten, al hun gefchut en fterktens over te leveren; maar met dat alles repte hij niets van den Godsdienst.

Jntusfchen hernam de keurvorst zijne geroofde ftaten. Maurits, in zijne hoofdplaats beflooten , riep den keizer te hulp ; deze zond hem drie duizend mannen , te bezig zijnde met ftraffen op te leggen en de vorften te vernederen , om 'er meerder te zenden. De

drie-