Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAREL DEN VIJFDEN. 2Ï?

begrijpt licht met hoeveel voornemen om zich daaraan te houden , wanneer de gelegenheid zich opdeed om het juk af te fchudden.

Toen karel in Duitschland zich alles had onderworpen , dreef zijn onrustige geaartheid hem naar de Nederlanden , en wel naar Vlaanderen. Maar hij ondernam dien togt niet alleen uit aandrang van onrustigheid. Onder het uitvoeren van het eene groote ontwerp, was hij bedacht op een ander. Hij had Phlips, zijn' zoon, die toen één en twintig jaren bereikte, te Brusfel ontboden , éénsdeels om hem te doen erkennen door de Nederlandfche ftaten tot opvolger; en tevens tot uitgeftrekter oogmerk, gelijk welhaast zal blijken. Philips had in kar els afzijn het bewind gevoerd in Spanje, dat hem was toevertrouwd, om zich te oefenen in de kunst van regeeren. Hij ftelde dat rijk in handen van Maximiliaan, zoon van Ferdinand; die getrouwd was met Maria, des keizers dochter. Hierna reisde Phlips ter zee naar Genua, en van daar, door het Mila«eefche en Duitschland, naar Brusfel, daar hij K 6 de

Sluiten