Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT.

lyk dichtkundigen dit befpeuren zullen, ongelyk te zyn in de maate der zangverfen. De franfche componisten gaan, in dit opzicht, dikwyls zeer verre. Zy maaken niet alleen, door het byvoegen van woorden, welken in de oorfprongelyke zangftukken nietftaan, van dicht ondicht, maar laaten,naar hun goeddunken, verfcheiden regels, ja halve coupletten uit. Ik wil gaarne bekennen, dat men, by het fchikken van verfen op muzyk, met de dichtkunde een weinig de hand dient teligten, zonder welke vryheid niemant, voor zo verre ik hit verfta, wel zoude Jlaagen: doch die vryheid trekt men te verre, wanneer men woorden uitlaat, welken in de zangftukken ftaan, en ''er zulken hyvoegt, welken de dichter niet verkoozen heeft, 'er in te voegen.

Ik

Sluiten