Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 >

ZUID HOR N,

Jacob Reinders, 1756, Emeritus 1782 Jan Geerts, 1775 Geert Janfz, 1783

PETERZYL,

Jan Jacobs de Waart, 1753

op den H O'R N, Vacant.

W I N S U M, Joannes Adama, 1776

WESTEREMBDEN, Fredrik Cornelis, ï75^

VEENDAM en WILDERVANG, Vacant.

HOMSTERLAND (*). Bartelt Wiilems, 1756 Jak oh Wiilems» Eye Klaaflen,

PEKEL*AA, Vacanr.

S A P M E E R,

Koert Verreveld, 1757

Meer-

CO Deez» en de zes bovenftaande Kerken,benevens Nes en BaJlum op amsland, houden des Maandags na Pinkfter, jaarlyks, eene Sociëteicsvergadering te Groningen. Zie bi. 2,1, onder AMtë>

lam».

13 4

Sluiten