Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( to8 )

'Dé Edele Mogende Heeren Comrnisfoï risfen van H. Ed. Gr. Mog. tot de zaken van de Pilotagie, benoorden de M a ze.

wegens Amfterdam.

Mr. Jacob Hooft, Schepen der Stad Am fterdam &c*

wegens Hoorn. Jonkhr. Nanning van Foreest.

wegens Enkhuizen.

Mr. Henrik van Straal en, Raad en Burgemeester der Stad Enkhuyzen, Raad en Advocaat Fiscaal van i Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteit in 't Noor der quartier, Bewintbeb-, her der O: I: Comp. &e.

wegens MedenbliL

Mr. Jan Pan, Hoofdsofficier, Burgemeesi ter en Raad der StadMedenblik &ci mitsgaders Raad ter Admiraliteit in 't Noorderquartier.

-Secretaris. Herman Hooge wal, rejideerends 41 Amfterdam.

Sluiten