is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamregister van alle de heeren leden der regeering in de Vereenigde Provincien [...] en de steden onder het ressort van de Generaliteit. Voor den jaare 1791

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8? )

De Edele: Mogende Heeren Raaden in *t HOF van F'riesland*

Jr. AiT.Vegilin van Claarbergen, ■:"' Esrjte en Prajtieerende Raad. 1763

Mr» Jan van Idftnga. 1771

Mr.Fr.Julius Johan van Scheltinga. 1775

IBefrccgoo, Mr. Herm, Ulricus Huber. 1780

Jr. J. iEbinga van Humalda. ij8o

Jr, J. P. Andree van Haren. 1730

Mr, G. Buma 1781

Mr. Matthys Arnold vanSloterdyk. 17R1 Mr* ülrick Jan Huber. i;8j

IBcflergoo. Mr. Arent Aulus van Haarsma. 1788

Mr. Symon Cocq. 1789

Mr, Martinus van Viersfen 1789 Mr. Elias Wigeri, Froc. Gener. 1780 Mr. Hendrik vaa der Haer,

Griffier* 1774 *

Zyn de