Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 7

jean louis.

Wacht; hier is 't.

Hy leest.

Mevrouw, vat Alexander Spenasfe, foldaat in myn regement betreft, zo durf ik u verklaaren, dat ik niet te veel ten zynen voordeele kan en moet zeggen. Hy bezit alle die hoedanigheden , die een goed foldaat uitmaaken. Hy is van een onberispelyk gedrag , oplettend en Jlout.

't Valt niet te wederleggen , Of door het woord van ftout wil hy hier dapper zeggen.

louisa.

Wat volgt 'er, vader?..

jean louis, voortleezende. Hy is leevendig en vol vuur. . . Maar indien het al gebeurte, dat hy, deor zyne drift alleen de paaien moge te buiU gaan , hy keert 'er ftraks wéér in...

Ik verfta den regten zin Van deze zegging niet. Hy keert 'er ftraks wéér in'... louisa.

't Geen volgt.

jêan louis.

Ik zou met al myn hart wenfchen, dat hy in dienst wilde blyven, wanneer ik hem in myn regement tot officier zou zoeken te bevorderen.

margriet.

Zyn regement ? Eerfte Bedryf. «er-

Sluiten