Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

Ytsiic Elias Luzac, i. m. 1753- in d& I Donker/heg.

rasfchier Soetbrood, 3,2. 175"7* op de Hoo» 3 gewoerd.

Ban vanden Broeck, 28. 2. 1760. op de \ Bredeflraat,

Denijs Bouwman, 19. f. 1763. op'tSteenfchuur aen den hoek van de Bogaertfleegi

IVdrianus van Alphen, 28. 3. 1765-. aen den Nieuwen Rhijn over V Fontein.

hermanus van Waalswijk, 3.4. 1766. »p H

3 Steenfchuur, aen den hoek der Lange-

] hrug.

JAïbertus Kleynenbergh, Jansz. 15-. 9.1768.

op de Haerlemfiraet bij de JanvosjenJJeeg* IFrans van Stiprjaan , Jacobusz. , 3. u. i 1774. °P de Breedejïraet, bij de HooI gewoerd, te Mei op de Hae?lemflraet_%

é-mtrent de Hartebrug,

Procureurs.

Pieter Keerwolff, 27. 3. 1736. op de Oude

Cingel.

Jofué L'Ange, 4. 10. 1743. op de Haerlemfiraet omtrent de Hartebrug.

Johannes Thysfen, 2. 12. 1748. op de Pieterskerker aft:

Iza'ac Elias Luzac, 1.11. iJS$. inde Donr herfleèg,

B 7 De»

Sluiten