Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS D E TWEE G [ ii R l G A A R D S ,

Het derde uur.'t vierde ,'t vyfde... cn oorts den ganfehen dag moet hy me, aan rente, die ik veilig neemen mag... Juist dertienhonderd zesentwintig livres geeven, met negenftuivers en vyfpenningen, daar neven. Den tweeden dag, en wel wanneer het middag is, beloopt de rente al reeds... Iaat zien, ja 't kan niet mis, vierduizend... en dan nog zeshonderd... daar en boven nog drieënvyftig... en acht penningen. Gelooven magvry die fnaak, zo hy 't geld nog twee weeken houdt, ik voor de kleine lom van 't hem geleende goud, zyn fchepen, pakhuis en zyn erfgoed denk te ontvangen... Dit gaat volmaakt naar wenschakheb voor myn belangen dit geld zeer wel befteed. Hy Jieekt zyn boekje in den zak, haalt een bos Jleutels uit, opent de deur en laat 'er den jleutel in fieeken.

Waar zyt gy Madeion?..

Hei i Madelon...

biadel on, zich voor het venjier vertoonende. 'k Had werk dat ik u hooren kon myn heer. Wat wilt ge ?..

gripon.

Kom ; breng hier myn avond ecten.

madelon.

Zo als gy 't zyt gewoon, myn heer?..

gripon.

Ja, wel te weeten, En breng de rest ook van myn' cypriaanfehen wyn.

MA-

Sluiten