Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£6 DE TWEE GIERIGAARDS,

HESfil ette.

Ik bid, zie ze eerst.. Wat zyn die brasfeletten fchoon! En deze oorknoppen.. Welk een' glansen ipreid zich ten toon in alles wat hier is...

jeróme.

Hoe zou 't myn wenfehen fireelen, mochte ik reeds in de vreugde, in het genoegen deelen, dat gy er u meê fierde en ik ze u aanzag doen.'.. Kom, maaken wy wat voort ,'t wordt tyd dat wy ons fpoên. Dek nu de mand.

henriette.

Zo. 't Is nu alles naar behooren. Henriette eu Jcr6me houden zich eenige oogenblikken bezig, met Jlilzwygen en aandoening, eikanderen an tefchouwen, houdende ieder de mand met eene hand vast. jeróme, Henriette Jlerk aanziende. Wat zyt gy fchoon.. Kan ik u, als gy my, bekooren?

henriette, Jeróme met tederheid aanziende. Gy twyffelt immers niet ?..

jeróme.

Wat is myn ziel verheugd! Wanneer ik u befchouw dan ben ik enkel vreugd, en als gy me aanziet en uw hartdoordringende oogen geve t houd op de myne... Ach! wist gy het vermogen , het welk my dan beheerscht..! Wat ik dan ondervind... Hoe ftreelende is de band die ons aan een verbindt..!

Hy

Sluiten