Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3i )

Mr. Gerard van Hoogeveen, O. S. 1781. Albertus Kleynenbergh, Jansz. Notaris, Rentmeefter, 1778.

N.o. 2i. Regenten van den Hoekfieen op

't Levendael, Gefiicht 1660. Jacob le Poole, 1770, francois Kloppenburg, 1773. Abraham le Poole, 1774.

N°. 22. Regenten van Karei TeveTsHof op de Binnevestgraft hij de Hoogewoerts Poort, Gefiicht i<56i. Mr. Daniël van Alphen , Oud-Raed ent

Schepen, mitsgaders Oud Griffier, 1782' Jacob van der Meer, Fleer van Hoogeveen 9 O. B: 1784.

N°. 23. Regenten van 't Hofje genaemd Joost Franfen vander Linden 's Poort op de Marendorps achter gr aftfiefi. 1669.

D°. Jan Kornelis Valk, 1770.

D° Michiel vander Meersen, 1776.

D°. Pieter van der Breggen Pauw, 1788.

N°. 24» Regenten van Schachten - Hof

op de Middelfiegraft, Gefiicht 1671. Mr. Daniël van Alphen , Oud-Raed en Schepen; mitsgaders Oud Griffier, 1748. Mr. Nicolaas van Leeuwen, O. S. 1754. Mr. Pieter Vromans, O. S, 1782.

B 4 N°. 25:,

Sluiten