is toegevoegd aan je favorieten.

Naemwijzer, waer in gevonden worden de naemen van de [...] regenten der stad Leyden [...]. Voor den jaere 1788

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Specificatie van bet

K L E1N-Z EGEL.

Huur Ceduilen.

Alle de jaeren Huur bij een gerekeut,

Tot 50 gl. op een 3 ft. Zegel. 3oven 50 gl. tot 100 -6 ft. Boven 2000 - - - 8 gl, ïoven ioo - - 200-12 ft. 3000 - - 12 gl.

3oven 200 - - 24 ft. Bovne 3oootot 6000-16 gl.

600 en daer boven 3 gl. Boven 6"ooototi2oooi8gl. 3oven 1000 - - - 6 gl. Boven 12000 - - - 24gl.

Doch de ordinaire Verpondingen , Dijk , Sluis en Vlolegelden, &c. tot lasten van den Verhuurder van le Landerijen blijvende , zal het montant van dien, ia het laetfte voor-gaende Jaer genomen , van -de rluur mogen afgetrokken , en het Zegel naer de zuirere overfchietende fomme genomen worden.

De Huurders moeten hebben Copyen van de HuurCedullen op 6 ftniv. Zegels , ten waere de HuurCedulle zelfs was op een 3 ftuiv. Zegel, dan mede op ;en Zegel van 3 Huivers.

De Hüurcedullen moeten gemaakt zyn binnen 3. Maanden na het ingaan van de Huure.

Huizen die byt de week verhuurd worden, geen drie Guldens in Verponding doende, en geen véer:ien ftuivers van Huur geevende, zyn van 't gebruik pan Zegel vry.

Obligatien.

Binnelandfehe Wisfelbrieven , en geaccepteerde Asfignatien op tijd gereguleert Tot 100 gl. 3 ft. Zegel. Tot 200 gl. - 6 ft. Boven 200 tot 600 gl. - - 12 ft.

tfoo tot 2000 gl. - - 24. ft. boven 2000. - - - 48. ft,

/itteftatien de Vita.

Van fes gl. en daer boven, op een Zegel van - 3 ft.

(Van 1.00 gl. en daer boven - 6 ft.

Van 250 gl. en daer boven - - - 12 ft.

Van 500 gl. en daer boven - - - 24 ft.

Van 1000 gl. en daer boven - - - 48 ft. \ Van Beleningen van 500 Ponden Vlaems Oost-

indifclie Aftien op een 2egel Van 24 ftuiv. Pro-