Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3i)

Mr. Gerard van Hoogeveen, O. S. r#fe Albertus Kleynenbergh, Jansz. Notaris,

Rentmeefter, 1778. N°. 21. Regenten van den Hoekjleen

't Levendael, Gejlicht 1660. facob le Poole, 1770. Francois Kloppenburg, 1773. |A.braham le Poole, 1774.

N°. 22. Regenten van Karei TevePsHof op de Binnevestgraft bij de Hoogewoert spoort, Gejlicht 1661.

Mr. Daniël van Alphen , Oud-Raed en Schepen, mitsgaders Oud Griffier9 1782.

(acob van der Meer, Heer van Hoogeveen,

I O. B. 1784.

W0. 23. Regenten van V Hofje genaemd \ Joost Franfen vander Linden 's Poort op-

: de Marendorps achtergraft^Geft. 166$* >. Jan KorneJis Valk, 1770. 3° Michiel vander Meersch, 1776. 3 . Pieter vander Breggen Pauw, 1788.

24. Regenten van Schachten - Hof op de Mi dde Ijle gr aft, Gejlicht 1671. Mr. Daniël van Alphen , Oud-Raed ew < Schepen ; mitsgaders Oud Griffier, 1748. gr. Nicolaas van Leeuwen, O. S. 1754. Wr. Pieter Vromans, O. S. 1782.

B 4 £f&*2&.

Sluiten