Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B 1 N N & N S I.Ti; • { | Ordre ep 't varen der Trék-Markt- en andre Schuitets va* de &ta£ Rotterdam na de volgende Plaat/en. o Van Rotterdam op Delft

LjTL't geheele Jaar door alle morgen een Markt L.1 fchuit ten half 5, namid. Van deni April to den so Sept. ten s uren. Van den i Ó€tob. tot den 31 Mttart, ten 2 uren. Van den 1 Oclrob. tot den 31 Maart, de eerfte Jaagfchuit ten 7 uren, en ven ■volgens alle uren tot-favonds ten 7 uren. Van der.1 1 April tot den 1 Oftob., de eerfte Jaagfchuit ten 6 uren, .en de laatfte favonds ten*8 uren. N. B. 't Ge jjeele Jaar door alle dingsd. namidd. ten halfs eer, Marktfch. met Pasfag. behalve de ordinaire Marktfch V*n Delft op Rot ter dam. Van half^Qélober tot half Maart fmorg. ten6 uren. \ Van den 15"Maart tot den 1 April ten half 6. Van der* 1 April tot den is September ten 5 uren. Van den 15 September tot den 1 Oftober ten half 6. ' Van den 1 Odober tot den 15 ten 6 uren, en vervolgens al e uren tot favonds ten 7«uren. Van den 1 April tot den 31 September favonds ten half 9 de laatfte Schuit.

i\T, 3. 't Geheele jaar door alle dingsd. fmorg ten half 9 een Marktfchuit met Pasfagiers, beh-ai ve de ordinaire . Mark tfchuit.

Op Amftórdzm. Alle dagen eea des middags ten ia uren, en zoo van Amfterdam wederom.

Op 's Gravenhagen. Alle dagen een Schuit\ 'sWinters tex eea, en! Zomers tm half twee uren.

Op Leidt»» Al?e dagen fwnrsram ten half 10 een Schuit.

Sluiten