Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i*?8i ( 3** ).

kiEgidlus WiïIekensGilliflbi, JEgM.

krimpen aan De % ecq. J 78cy

oWüiem de Roo, i$aaftttf&t. 17«o

0 Fredericus Baarilag , ( beroepen) J00l?"*

taOCB. - 1780

CmDer-ner.» en krimpen aan Den JtflcU vacant.

NB* Jtee Claffis , behalven de Steeden Gouda «» Schoonhoven-, ^4^r Predikanten hunne eigene vacatuur en vervullen , is verdeelt in

' drie Ringen, gefchikt tot gemak in het waarneemen der vacante plaatzen. 'Naamelyk

1 Oudewater, o 2 Krimpen, k 3 Vianen. v synde de 3 jongjte L*den «/fwExammatores.

De V, Claffis van

SCHIELAND

Heeft 30 Predikanten, Zit

1 Bfrigsdag belooken Paafcken.

a. Voor het Synode, acht of veertien dagen, op

Dingsdag te Schiedam. 3. Dingsdag na het Synode in September.

Herrnannus Bruining, Regn.ül. JEtötteï-

Dam. Emeritus 1777 17 3?

Nicolaas vander Poel, 17 3»

Joannes Patyn.TA. D. w Prof. ftottetDam..

Emeritus 1777 *739 Thomas Sprenger,Godc*r. fil. $öüö;unet.i739 Theodorus vander Groe, Lud. fil. Sim.

Lud.fr. tahnotn. 1740 Abrahamus Fenema, ^efcettïjtrisen. 1743 Anthonius Gerardus van Bylerdt, Wilh.

M, Anth,nep, €\flM$+Em*r, 1773 *747

Jo*

Sluiten