is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaatboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248

Register van alle de Placaten, Ordonnantiën, &c.

aan het Houtkoopers Gilde rot Dordregt,

IIL Deel. Pag. 629. Aanhrengm van afgeftorven Lyfrenten, prse-

mie, IV. 703. » van Leenen in Overmaaze, V'.yji.

•• van Renten in Overmaaze, VI.

1189.

Aangeevinge van verfteeken Goederen van gevlugte na den Vyand, IIL 248.

• i- van Osfen en Koeyen van buiten inkoomende, IV. 1235.

> van Goederen op het Convoy, IV.

1257- ' ■

- binnen vier en twintig uuren te doen,

IV. 1262.

—■- van nativiteiten, VI. 654. Aanhaalinge van Portugeefche Scheepen door

de Weftindifche Compagnie, klagten dien

aangaande, V. 1537.

« van Varkens op Zeeburg, VI. 1497

Aanhouden van Heyóens en Vagabonden,

Conventie tusfchen Gelderland en Holland,

V. 909.

—■ van £cheepen d00r Sweeden genoomen op alle Piaatfen, V. 1033.

Aankoopen van Lyfrenten aan Voogden gepermitteert , III. 492.

Aankopen van Scheepen in Engeland verbooden, II. 522.

Aanmaninge aan de overheerde Provinciën om onder de Unie te blyven, II. 10. 14. 15.

Aanneemen van Soldaaten in dienst van de Oost- of Westindifche Compagnie verbooden, II. 314.

>■ van vreemde Deferteurs ordre, II, 2192.

— van Mortepayen verbooden, III. 173.

«■' ■ * - van vreemde Commisfien verbooden, III. 229.

- van Appointéez of verminkte Soldaaten, Reglement, IV. 165.

■■ van Soldaaten voor een bepaalden tyd

verbooden, VI. 105.

~> van Soldaaten en ordre op het geeven van affcheid na fes jaarigen dienst, VI. 116*.

■ van Soldaaten voor minder tyd dan fes jaaren of op hooger Sofdye verbooden,

VI. 138.

T-1 der Roomfche Religie door Militaire

Officieren verbooden, en met Roomfche Vrouwen trouwende vervallen van haar Ampten, VI 228. 238.

»- der Roomfche Religie door Politique

Officieren verbooden, of met Roomfche Vrouwen trouwende vervallen van haare Ampten, VI. 531.

Aanneemers, Ingenieurs geen Atteftatien aan defelve te verleenen ten zy de origineele Bellekken haar geëxhibeert zyn, V. 255.

■ van 's Lands Werken, ordre op de betaalinge, VI. 173.

■■ Ordonnantiën voor hoe verre arrefta-

bel, VL 237.

■ ' van Fortificatiewerken Impost van

Materiaalen te betaalen, VI. 881.

Aanneemers, Auctorifatie op G. E. Caters^ Aanneemer van het maken dar Magazynen van Hooy en Haver voor de Auxiliaire Troupes van den Staat, tot het presfen van Schepen om te dienen tot Tranfuort van defëlve Goederen, VII. Deel. Pag. 303.

•— Ordre omtrent het betaalen der inkomende en uitgaande Rechten door de Aanneemers van de Fortificatie - Werken, van de Materiaalen tot de Werken noodig zynde, VIL 1531.

Aanrits-gelden, Ordre op het betaalen der Aanrits gelden voor de aangeworven Guardes van zyne Hoogheid, VII. 378.

Aanjlaagen en Confpiratien te ontdekken, I. 435-

Aanjlellhige van Officieren van de Gereformeerde Religie, I. 262. III. 400. IV. 337. 343.

■ van Schoolmeefters in Holland, I. 275. 282.

- ■ ■ ■ van Schoolmeefters in Zeeland, I. 310. If. 2208.

1 '- van Paapfche Scheepenen in de Meyerye verbooden^ II. 2407.

< van SchooJiueefters in de Generali"

teit, 11. 2409.

— « van Bedienden van de Roomfche Religie ter Admiraliteit verbooden, IV. 343.

. van Curateurs in defolate Boedels,

accord tusfchen Holland en Utregt, IV. 460. 461.

» van Hoornbeek tot Raadpenfionaris

van Holland, V. 95.

- van een Schoolmeefter tot Giesfen Ouwerkerk, V. 614.

———«* van een Schoolmeefter tot Axel en

Neufen, V. 615. « van Nagtroepers in het Quartier van

Kempeland, V. 677. • van Leenmannen in den Lande van

Voorn, V. 772.

■ van Admiraal tot Prefident in den Hoogen Raade, VI. 7.

van Bynkershoek als Prefident in den

Hoogen Raade, VI. 18. " van den Ontfanger tot Etten, die

van de nalaatenfchap"daar by gemaintineert,

VI. 43-

* 1 van Slingeland tot Raadpenfionaris van

Holland, VI 56.

- van Slingeland als Ontfanger Generaal van Holland', VI. 62.

• ■ van van der Heym tot Raadpenfionaris van Holland, VI. 87.

— van Wasfenaar tot Groot -Zeegelbe-

waarder, VI. 87.

van Hochepiedals Conful te Smirna,

VI. 289.

■ van Brouwer als Conful te Livornoy VI. 293.

■ van een Rector te Helmond, VI. 454. • van Gereformeerde Regenten te Warmond," VI. 473.

- van K/apwaakers in de Generaliteyt, VI. 4&0-.

Aam