is toegevoegd aan uw favorieten.

Repertorium of generaal register over de negen deelen van het Groot placaatboek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op de letteren van 't A, B, C, in de negen Deelen begreepen. 240

Aanjlellinge van Gereformeerde Regenten en Officianten in Holland, VL Deel/Pag. 493

" en Tractement voor den Ykmeefter

in Vriesland geapprobeert, VI. 1330.

■ ■ van een Commis ter Recherche binnen Elburg, VI. 1333.

•——- van Norré als Directeur Generaal op de Kusten van Africa geapprobeert, Vf. Ï399-

- van Cheusfes als Gouverneur van Suriname geapprobeert, VJ. 1400. 1413.

• ■ van Pranger als Directeur Generaal

op de Kust van Africa geapprobeert, VI. 1400.

, . van Raye als Gouverneur van Suriname, VI. 1415.

. van Overbeek tot Directeur- Gene-

( raai op de Kust van Africa, VL 1417.

— van des Bordes tot Directeur Generaal op de Kust van Africa, VI. 1417.

van van de Schepper als Gouverneur

van Suriname, VI. 1418. — van Gales als Directeur van Curacao,

VI. 1420.

——— van Losner als Gouverneur van de

Berbice, VL 1421. "■ van Majors in de Piaatfen van de

Barrière in der minne by te leggen, V.

209.

' ' het zelve bygelcgt, V. 209.

—> van Cocq als Vicaris , Placaat daar

teegen, V. 558. 559. 567.

— van een Predikant, Kerkenraad tot i Engelen binnen agt daagen een te beroepen, V. 585.

van Laats tot Predikant te Waddinx-

veên, V. 586. .. ■ m. ■ vander Wiel in den Nieuwenhoorn

en Nieuwegoote, V. 587. ■ van Keur tot Stohvyk, V. 589.

—-—— van Blom tot Woubrugge, V. 589. • ■ van Vereyk tot Rynfaterwoude, V.

59°-

- van Guichart tot Eupen, V. 591 van Binnevest tot Ouderkerk op den

Ysfel, V. 591.

— van Volders te Babilonienbroek, V.

592.

— Bloem tot Ammers-Tol, V. 593.

■ vander Weg tot Nieuwerkerk, V. 596.

« » van Cremer tot Asperen, V. 598.

-—1 1 van Pama tot 's Gravefande, V. fjoo.

van du Puy totLeymuyden, V. 603.

» — van Blancken tot Oosthuyfen, V.

606".

-—>—* van Duyts totMiddelharnas, V.6c6.

■ van Ham tot Dirksland, V. 608.

•—« van Luyken in Denemarken, VL 397.

*f — van Smit te Brusfel, VI. 400.

van Bolwerk te Maaftrigt, VI. 401.

"■ van Folkers te Bergen op Zoom, VI.

403. 404.

van Schorer te Maaftrigt, VI. 410.

■ van Nieuwpoort by de Heer Calkoen, VL 412.

Aanflellinge van Quiton te Maaftrigt. Vl.

Deel. Pag. 415. » van Clapparede te Maaftrigt, VL

415.

■ — van van Gempt te Algiers > VL 410'.

van Ellinkhuyfen in Deenemarken,

VI. 417.

van den Heuvel te Maaftrigt, VL

418.

■ - ■ van Royer te Leeuwaarden, VL418. ' van Goor te Maaftrigt, VL 420.

« van Hofman te Geeitruydenberg,

VI. 421.

— — van Chanfleury tot Alphen, VI. 424.

van Haltmeyer by den Envoyé Bruy-

ninx, VI. 425.

< !— van Sageranin Vrankryk, VI. 429.

— van Drunen te Brusfel, VL 429.

van Roering te Steenbergen, VI

430. •

J ' van Tiquet tot Predikant te Maaftrigt, VI. 433.

van Neck te Maaftrigt, VI. 434.

— van Prins te Woerden, VI. 441.

Aanftotelyke Boeken , den Amfterdamfchen Argus verbooden, VI. 545.

■ Placaat daar teegen, VL 555.

" '• verbod teegens Keurdigten, VI. 505.

* Boeken verbooden, VI. 637.

Aanteekenen van Soldaaten tot weeringe van Pasfevolanten, III. 196.

—•* ' van Bootsvolk by verfcheide Officieren verbooden, IV. 207. V. 230.

Aanwasfen fonder titul niet te aanvaarden* II. 2962. 2963.

—. Placaat tegen het aanvaarden van aanwasfen in de Rivieren de Merwede, Lek, oude en nieuwe Maaze, VIII. 886.

Aardappelen te brengen onder den Impost op de bezaaide Landen, en Tienden daar van te heffen, VI. 913.

" ■ Tienden te percipieeren by de Hond, VI. 914.

— Tienden te percipieeren tot tien ftuivers de Hond, VI. 915.

—5— Tienden by continuatie te heffen, VL 918.

het Tienderegt in Zeeland fubject, VI.

1152.

■ Verbod tegen het maken vanStyfzelof Poeder van Aardappelen en Aardpeeren, en het invoeren van dezelve, VII. 1200.

— Piacaat tot voorkoming van het fteygeren der pryzen van de Aardappelen en dezelve bepaalt, als mede tegens het opkoopen van dezelve door de Voorkoopers ten platten Lande, VIL idoi.

Aarde der Pottebakkers verbod uitvoer, L

1167. IV. 1367. 1382. V. 1587. 1589.

1591. ióoi. 1630. 1640. 1642. VI. 1465. Aardenburg Octroy bedykinge, II. 1996.

* • Ochroy aan Regenten, VI. 1198.

'■ geapprobeert de Gildekeure voor

Wyn- en Brandewynverkoopers, VI. i2or. ■r Aan den Magiftraat van Aardenburg

verleend continuatie van Octroy ten opzichli tê