Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(31 )

Duizenden, op den algemeenen toefland van ons Vaderland hebben. Maar ook deze invloed en luister van het Burgemeesterfchap , hebben noodzaaklijk ten gevolge, dat elk Burger, die iets van het belang zijnes Vaderlands in 't gesneen, en van zijne eigene verplichting, om de dierbaare Vrijheid voor zich en zijne Kinderen te behouden, in het bijzonder weet; met een opmerkend en naauwkeurig oog altoos gade flaat,welke Perfoonen men tot Burgemeesteren verkiest ; en of zij dezen hoogen rang wezenlijk verdienen. Immers zij, die de duidelijkfte blijken geeven, dat zij meer naar Heerschzuchtige, dan Mecschlievende Grondbeginfelen , hunnen wandel beftuurén; en derbalven veel liever Bw gertneester, dan Burgervader wenfchen te worden ; moogcn zich op geenerhande wijze ver» beelden , dat zij, even als de Burgervriend C. P. Hooft, de lust en liefde der Burgerije zullen worden ; noch ooit de algemeene flemme des Volks, tot het inhuldigen van dezen gewigtigen post zullen erlangen. Hun hoofddoel toch; is enkel Eigenbaat en Zelvliefde; gebreken die nimmer met het algemeen belang kunnen ltrooken; en die eerder in flaat zijn, omdenheersch> sucb/vigen indringer, gelijk de Pest te doen haa-

?en.

Sluiten