Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

DER

JAERLIJKSCHE VERGADERING

VAN HET TAEL- EN DICHTLIEVEND

GENOOTSCHAP,

Ter Spreuke voerende: KUNST WORDT DOOR Ali BEID VERKREEGEN.

Gehouden te Leydun, in deszelfs Vergaderzael, op Woensdag den 11. van Bloeimaend, mdcclxxxv. Des namiddags ten twee uuren. Tegenwoordig zijnde de IVel- Edels H'x s kb n:

de BESCHERMHEEREN:

Mr. DANIËL van ALPHEN.

Mr. JAN van ROYEN, Ad*. Z.

Prof. AEGIDIUS GILLISSEN.

Prof. HENDRIK ALBERT SCHULTENS*

Mr. JOHAN ANDREAS CUNAEUS.

de HOOFDLE D Ê N:

CoRNKLIS van HoOGÊVEE.N, Junior. Co R n ELI s HeYIIGi rt.

Piet er Vre.ede. Karei de Pecker, P. Z. Jan de Kruvff.

Mr. Cornelis Pieter Cu astelei n. Mr. Joost Romswinckel.

Mr. Daniël Michikl Gijsbert Heldewier. Dr. Jan Paadw.

ke MEDEBESTUURDERS:

Ds. Aduianüs van Assendelft. Ds. Ch kist ia ah Retman. Ds. Daniël Hovens.

A

Sluiten