Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN.

DER

JAERLIJKSCHE VERGADERING

VAN HET TAEL- en DICHTLIEVEND

GENOOTSCHAP

Ter Spreuke voerende:

KUNST WORDT DOOR ARBEID FE R KREEG EN.

Gehouden te Leyden, in deszelfs Vergaderzael, op Woensdag den 31. van Bloeiniaend ,

MDCCLXXXVI.

Des namiddags ten twee uuren.

Tegenwoordig zijnde de Wel - Edele HEERENi

de BESCHERMHEEREN:

Mr. DANIËL van ALP HEN,

Trof. AEGIDIUS GILLISSEN.

Mr. JOIIAN ANDREAS CUN/EÜS.

de HOOFDLEDEN:

CoRNELIS IIeYLIOERT. Pi li ter "V*r e ede.

Ka rel de Pecker, P. Z. Jan de Kruyff.

Mr. Daniël Michiel Gijsïsert Heldewier. Dr. Jan Paaüw.

de MEDEBESTUURDERS:

Ds. Christiaan R e t m a n. Ds. "Dan ie l H0 ve « s.

A DE

Sluiten