Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

der

BUITEN GE WO ONE VERGADERING

VAN HET TAEL-EN d ICHTLIEV END

GENOOTSCHAP,

Ter Spreuke voerende:

KUNST IVORDT DOOR ARBEID VER KR EEG EN.

Gehouden te Leyden, in deszelfs Vergaderzael, op Woensdag den 6. van Wintermaend,

MDCCLXXXVI.

Tegenwoordig zijnde de Wel-Edele HEER EN

de.BE SCHERM HE EREN;

Mr. daniel van alphen.

Prof. aegediljs gillissen.

Prof. II ENDRiKALBERT SCIIULTENS.

Mr. JOHAN ANDREAS CUNAEUS.

de HOOFDLEDEN:

CoRNELIS VAN HoOGEVEEN, Junior. CoRNELIS Hr.yligert. Pi ETER vreede.

Kakel de Pecker p. Z. Jan de Kruyff.

Mr. Daniël Michiel Gysbert Heldewier. Dr Jan Paauw.

de MEDEBESTUURDERS:

Ds. Christiaan Retman. ï>s. Daniël Hovens. GozewynJan Loncq.

de MEDELEDEN:

Lodew. Gabr. Flor. Kerroux. Mr. JaN Stïehwinckel N i c o l a a s Rtvp.its. Thomas van Bergen.

Mr. RmjNv'is Feith. P. j. dE Bye.

Gerrit Bkender a Brandis J. H. Reysig-. Mr. Jacob Aarnout Chgnett.

A DE

Sluiten