Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

DER

JAERLIJKSCHE VERGADERING

VAN HET TAEL-EN DICHTLIEVEND

GENOOTSCHAP,

Ter Spreuke voerende:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEG EN.

Gehouden te Lebben, in deszelfs Vergaderzael, op Woensdag den 23ften van Bloeimaend,

MDCCLXXXVIL

Tegenwoordig zijnde de Wel-Edele HEEREN i

de BESCHERMHEEREN:

Mr. DANIËL van ALPHEN. Mr. JAN van ROYEN, Aür. Z. Prof. AËGIDIUS GILLISSEN. Mr. JOHAN ANDREAS CUN^US.

de HOOFDLEDEN:

Cornëlis van Hoogeveen, Junior»

cornelis ii e y l ig e r t.

Piet er Vre ede.

Karel de Pecker, P. Z.

Jan de Krüyff.

Mr. Joost Romswinckeu'

Dr Jan Paaüw.

de MEDEBESTUURDERS:

Christiaan Retman,

Daniël Hovens.

G o 2 e w y n Jan Loncq.

DE MEDE LED EN:

Lode wijk Gabriel Floris Mr. Jacob Aarnout Clignitt»'

Kerroux. . Jan Jacob Har tïnroih.

Bartholomeos Rülofs. Arnoldits Soïk. Gerrit PaaPe, Thomas van Bbr»1N-

Gekrit Brender a Brandïs. P. J. de Bye. Dirk Er kelen s.

a m

Sluiten