Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

DER

JAERLIJKSCHE VERGADERING

VAN HET TA EL- en DICHTLIEVEND

GENOOTSCHAP

Ter Spreuke voerende:

KUNST WORDT DOOR JRBEID VERKREEG EN.

Gehouden te Leyden, in deszelfs Vergadcrzael, op Woensdag den 7. van Blocimaend,

MDCCLXXSVIII,

Tegenwoordig zijnde de Wel-Edele HE EREN:

de BESCHERMHEEREN:

Mr. DANIËL van ALPHEN.

Mr. JAN van ROYEN, Adr. Z.

Prof. ^EGIDIUS GILLISSEN.

Prof. HENDRIK ALBERT SCHÜLTENS.

de HOOFDLEDEN:

Co rn EL IS VAN HOOGEVEEN, J U N I 0 R. CORNELIS HeyLIGERT.

Ka ree n e Pecker, P. Z. Mr. Jan de Kruyff. Dr. Jan Paauw.

de MEDEBESTUURDERS:

Ds. Daniël Hovens.

Pr. Bro£rius Broes.

Gozewyn Jan Loncq.

Mr. Jacob Aarnouï Clignett.

A

DE

Sluiten