Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

DE

HONORAIRE LEDEN:

Paulüs Durieü. Denys Bouwman. Ds. Samuel Hubert. Ds. Daniël Hovens. Maarten Romswinckel. Mr. Dirk Worm er. Ds. Christiaan Retman. Mr. Willem Jan v. d. Goes. Mr. ïoussyn Woordhouder. Jacob Petrus van Heel. Willem Holtrop.

Mr.PlETERVANLELYVELD, P. Z.

Lodew. Gabr. Fl. Kerroujt. Bartholomeus Ruloffs. Ds. Wilhelmus van Waenen. Gerrit Brender a Rrandis. Dirk Erkelens. Ds. Jan Jacob Harttenroth. Arnoldus Soek. Thomas van Bergen.

N

a de Leden plaets hadden genomen, ftelde dc Voorzitter Gn zewyn Jan Loncq, uit naem der Bijzondere Vergadering ' Beftuurderen, tot Honoraire Leden voor, de Wel Edele Heer Willem Piet er Christiaan Top, woonende te Rotter" dam, en Mr. Pieter Cornelis Riemersma, woonende alhier.

Over deze voortelling, niet het werpen van boonen , o-eflemd zijnde, bleek dat die Heeren als Leden dezes Genootfchaps waren goedgekeurd.

De Adjunct-Secretaris van Bergen werd verzegt dezelve Heeren , beide in deze Stad zich bevindende, daedlijk van hunne ver* kiezing kennis te geeven, ten einde hunne Wel Eds., dit verlangende, deze Vergadering zouden kunnen bijwoonen.

Beide de Heeren de verkiezing aengenomen hebbende, en in de Vergadering verfcheenen zijnde, verwelkomde de Voorzitter de verga* derde Leden met de volgende regelen: b "

Aenzienlijk Vijftal, dat aen 't hoofd der Maetfchappije Uw' achtbren luistei aen hacr groottenen luister huwt!

Apol-

Jacobus Kantelaar. Mr. Willem Hendrik Sels. Jan Jacob van der Meer, Adam Simons. Willem Christoffel Hoog, Jan Mes.

Jan Jacob Vereul.

PlETER NOORDZIEK.

Mr. Izaac van Buren.

Ds. Petrus v. d. Dreggen Paauw.

Ds. Cornelius Nozkman.

Matthias Fredekik Hoffman.

Mr. Dirk de Weille.

Mr. Jacob Georg. Hier. Hahn.

Jan van Heukelom.

Mr. Ant. Died. v. d. Santheuvel,

Jan Hendrik Schut.

Abraham Musketier.

MEDELEDEN:

Sluiten