Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

DER

JAERLIJKSCHE VERGADERING

VAN HET TAEL- en DICHTLIEVENDE

GENOOTSCHAP,

Ter Spreuke voerende:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEG EN.

Gehouden te Leyden, in deszelfs Vergaderzael, op Woensdag den 19. van Bloeimaend,

m d c c x c.

Tegcmvoordig zijnde de Wel-Edele H E ERE N:

de BESCHERMHEEREN:

Mr. DANIËL van ALPHEN.

Mr. JAN v/vn ROYEN.

Prof. /EGIDIUS GILLISSEN.

Prof. HENDRIK ALBERT SCHULTENS.

de HOOFDLEDEN:

cornelis van II o o g e v e e n , J u nio r. cornelis Heylioert. K a r f, l d e P ecker, P.

Mr. Jan de Kruyff. Dr. Jan Paauvv.

de MEDEBESTUURDERS:

Gozewïn Jan L0ncq. Mr. Piet er Vromans. Dsi Daniei. Ho ven is.

Sluiten