Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

' DER

JAERLIJKSCHE VERGADERING,

VAN HET TAEL- en DlCHTLIEVENDE

GENOOTSCHAP,

Ter Spreuke voerende:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREGEN.

Gehouden te Leyden, in deszelfs Vergaderzael, op Woensdag den 8. van Wiedemaend.

M D C C X C I.

Tegenwoordig zijnde de Wel-Edele HE EREN:

m BESCHERMHEEREN:

I Mr. DANIËL van ALPHEN. Mr. JAN van ROYEN. Prof. HENDRIK ALBERT SCHULTENS. Mr. JOHAN ANDREAS CUNAEUS.

DE HOOFDLEDEN,

CoRNELIS HEYLIGERT.

Karel de Pecker, P. Z. Mr. Jan de Kruyff. Dr. Jan Paauw.

de MEDEBESTUURDERS:

Mr. Pieter Vromans. Prof. BRoëRius Broes. Arnoldus Soek.

A Dl

Sluiten