Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

DER

JAERLIJKSCHE VERGADERING

VAN HET TAEL- en DICHTLIE VENDE

GENOOTSCHAP»

ter Spreuke voerende:

KUNST WORDTDOOR 'ARBEID VERKREEG EN.

G'ehouden te Leyden, in deszelfs Vergaderzael, op Woensdag den 15 van Bloeimaend

MDCCXCIII.

Teegmwoordig zijnde de Wel Edele REE REN:

BES CHERMHEEREN:

Mr. JAN van ROYEN.

Mr. JOHAN ANDREAS CÜNAEUS.

H O O F D L E D E N:

CoRNELIS HeYLIGERT.

Karel de Pecker, P. Z. Mr. Jan de Kruïff.

1

Mr. Joost Romswinckel.

Dr. Jan Paauw. ' *

MEDEBES TUERDER.S:

Prof. Broörius Broes. ' "

Arsoldüs Soek. • Christiaa.n Retman.

A " 8

Sluiten