Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDELINGEN

DER

JAERLIJKSCHE VERGADERING

VAN HET TAEL- en DIGTLIEVENDE

GENOOTSCHAP.

ter Spreuke voerende:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN,

Gehouden te Leyden, in deszelfs Vergaderzael, op Woensdag den ix. van Wiedemaend

MDCC XCIV. des Voormiddags ten neegen ueren. Teegenwoordig zijnde de Wel-Edele HEEREN:

BES CHERMHE EREN:

Mr. JAN van ROYEN.

Mr. JOHAN ANDREAS CUN^/US.

HOOFDLEDEN:

CoRNELIS HeYLIGERT.

Karel de Pbcker, P. Z. Mr. Jan de Kruyff. Dr. Jan Paauw.

MEDEBESTUERDERS:

Prof. BiioëRios Broes. Arnoldus Soek. Chris tiaan Retman. Mr. Pi eter van Lelyveld.

A BUI,

Sluiten