Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 7 8 2.

N A E M L IJ S T

DER TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DICHTLIEVEND GENOOTSCHAP,

Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARBEID VERKREEGEN.

Opgerecht binnen Leyden, op den xi. van Slagtmaend 1766.

B ES CIIERMHEERKN:

]0)e Wel-Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud-Raed inde Vroedfchap en Schepen; mitsgaders Griffier der Stad Leyden; enz. enz. '7. 10. 1772.

De Wel - Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Adr. Z. Raed en Schepen der Stad Leyden; enz. enz. 7. 10. 1772.

De Wel - Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Hieronymus van der Marck, Raed en Schepen, thans Hoofdofficier der Stad Leyden; enz. enz. 10. 11. 1773.

De Hoog Eerwaerdige Hooggeleerde Heer Mgidius Gillisfen, Doctor en Boogleeraer in de H. Godgeleerdheid, aen 'sLands Hooge Schoole ce Leyden; enz. enz. 27. 1. 1779.

HOOFDLEDEN ™ BESTUURDERS:

Cornetis van Hoogeveen, Junior, te Leyden; 11. 11. 1766.

Comelis Heyligert, te Leyden 11. 11. 1766.

Pieter Vreede, te Leyden 3. 8. 1768.

Karei de Pecker, P. Z. Procureur te Leyden. 8. 5. 1771.

Anthony de Hen, te Leyden. 13. 5. 1772.

Jan de Kruyjf\ te Leyden. 11. n. 1776.

Mr. Comelis Pieter Chastelein, Secretaris van des Univerfiteits Vierfchaer te Leyden, Schout van Leyderdorp, en Rentnieefter van het Capitcel ten Hoogelande, Memorien en Getijden Goederen, te Leyden 28, 4. 1779.

Mr. Joost Romswinckel, Raed in de Vroedfchap en Schepen der Stad Leyden 29. 5. 1782.

Mr. Daniël Michiel Gyshert Heldewier, Advocaet te Leyden. 29. 5. 1782. Mr. Jean Portal Amalry, Advocaet te Leyden. 29. 5. 1782. JanPaauw, A. L. M. & Philofoph. Doftor, te Leyden. 29. 5. 1782.

MEDEBESTUURDERS:

Reynier van Heemskerck, Rector der Latijnfche Schoole te Leyden. 13.5. 1779. Hendrik Albert Schultenf, Hoogleeraer in de Oofleriche Taelen aen 'sLands

Hooge Schoole te Leyden 4. 5. 1780. Adrianus van Asfendelft, Predikant te Leyden; 30. 5. 1781. Chriftiaan Retman, Predikant bij de Lutherfche Gemeente te Leyden. 15. 1782.

A MEDE-

Sluiten