Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 8 8.

N A E M L IJ S T

DER TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELbn DICHTLIEVEND GENOOTSCHAP,

Onder de Spreuk:

KUNSTWORDTDOORARBEID VERKR EEG EN.

Opgerecht binnen Leyden, op den xi. van SJagtraaend 1766.

BESCHERMHEEREN:

D i Wel Ed. Geftrenge Heer Mr. Dan iel van Alpben, Oud-Racd in de Vroedfchap en Schepen; mitsgaders Griffier der Stad Leyden; enz. enz, 7. 10 1772.

De Wel - Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Rcysn, Adr. Z. Oud Raed m de Vroedfchap en Oud-Schepen der Stad Leyden, enz. enz. 7. 10 1772.

De Hoog Eerwaerdige Hooggeleerde HeerMgidius Gillis]en, Doctor en Hooglceraer in de Godgeleerdheid, aen 'sLands Hooge Schoole te Leyden ; enz. enz. 27. 1. 1779

De Wel Edele Hooggeleerde Heer Hendrik Alhert Scbultens, Hoogleeraer in de Oofteffche ïaelen aen 'sLands Hooge Schoole te Leyden; enz. enz. iq. 5. 1784.

De Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Jndreas Cündus, Oud - Raed in de Vroedfchap en Oud-Schepen der Stad Leyden; 19. 5.1784.

HOOFDLEDENenBESTUURDERS:

Comelis van Hoogevèen, Junior, te Leyden. 11. n. 1766 Comelis Heyligert, te Leyden. 11. n. 1706'. Piet er Vreede, 3. 8. 1768.

Karei de Pecker, P. Z. Secretaris van den Hove en Hooge Vierfchaer van Rhijnland en Procureur te Leyden. 8. 5. 1771,

Mr. Jan deKruyff, te Leyden. 8. 5. 1771

Mr. Jeost Romswinckel, te Leyden. 29. 5. 1782.

Mr. Daniël Uithiel Gysbert IMdewier, Oud-Raed 'in de Vroedfchap der Stad Leyden. 29. 5. 1782.

Jan Paauiv, A. L. M. & Philofoph. Doctor, te Leyden. 29. 5. 1782.

MEDEBESTUURDERS:

Emeritis Broes, Doctor en Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid 3 aen 'sLands Hooge Schoole te Leyden. 11. 5. 1785.

Gozewyn Jan Loncq, te Leyden. 31. 5. 1786.

Mr. Jacob Aarnout Clignett, te Leyden. 23. 5. 1787.

Mr. Pieia-Promans, Oud-Raed in de Vroedfchap en Oud.-Scheepen der Stad Leyden. 7. 5. 1788.

A

ME-

Sluiten