is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 ANTWOORD OP DE

Indien uw Geest deez' voorraad over won, Dan zal uw zang de harten boeijen', Dan zullen uwe woorden vloeijen Als ftroomen uit de ryke bron, 'Die afdaalt van den Helicon.

petronius.

Ja, Dichter! ja, Redenaar1, gy zult, dus voorzien, zelfs met gelyke talenten, gewisfelijk behaagen boven uwen armen mededinger, die, in een kleinen kring van kundigheden om en om draayende, ons in één «ogenblik al zijn fchat heeft laten zien , die vruchteloos dezelfde denkbeelden weder om fchommelt om onzen kwynenden geest uit den flaap te houden, en wien wy eindelijk, hoe vuurig hy zijn moge, verlaaten met het verwijt van persius (a);

Tecum habita, et norisquam fit tibi curta fupellex!

Treed in u zelf, en zie, in plaats van ydel roemen, Hoe weinig huisraad g'inderdaad het uw' kunt noemen.

persius.

Elk die eenig goed Dichter inziet zal terftond voorbeelden ter opheldering en ten bewyze van deze aanmerking vinden. Ik zal 'er evenwel één bybrengen. Mejuffrouw van winter, geboren van merken,

(e) periius Sat. IV. Verf. uH.