Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

Art. II.

De voorzeide Nationaale Beleenbank zal beftuurd worden door zes directeuren, die door de Municipaliteit van Amfterdam zullen benoemd, en aan ons zullen, voorgefteld worden, ten einde om, door ons geapprobeerd zynde, den Eed van zuivering en trouwe in onze handen afteleggen, en daar op zoo dra mogelyk hunne functien te beginnen.

Art. lil.

De voorzeide Directeuren zullen mogen aan Hellen eenen Secretaris, eenen Boekhouder en de nodige Bedienden of Clercken, en de inftructien voor dezelve opmaken.

Art. IV.

Ook zullen de voorzeide Directeuren een of twee van de meest geaccrediteerde Casiïers te Amfterdam mogen aanneemen, om daar mede voor de Nationaale Beleenbank eene rekening te openen. Echter zullen zy verplicht zyn dezelve aan ons voorteftellen, en onze goedkeuring daar op te vragen.

Art. V.

Nog zullen de voornoemde Directeuren mede onder onze approbatie aanftellen twee Makelaars, doende in Obligatien, en andere effecten, als mede twee Makelaars of andere perfoonen te Am -

fter-

Sluiten