Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

Gulhartig voor elkaêr te leeven, Meêlydend trooft en moed te geeven

Aan 't hygend hart, gedrukt door laft; Geen uitvlugt, om niet toe te treeden Wanneer er byftand word gebeden;

Is 't werk van die op weldoen paft.

Ziet ge uwen vriend van 't fpoor geweken, Berifp toch nimmer zyn gebreken,

Met fcherpe taal of bits verwyt, Maar let nauwkeurig op zyn gangen, En tracht hem in zyn vlugt te vangen;

Ontzie daar toe noch werk noch tyd*

«Li?

Moet gy in 't eind zyn byzyn fchuwen, Van al zyn euveldaaden gruwen,

Nog worde hy in uw gebed Aan Gods ontferming opgedraagen; Dat toch het eeuwig welbehagen,

Zyn voet op effen paden zett'.

O

Sluiten