Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

In de zaaien daar 'sLands vadren , 'tZameri zyn voor Stad of Land, Sta uw naam, met goude letren,

Staag te glooren aan den wand. Toon dat ge ook in 'tkerk bellieren,

Al de harten tot u trekt; — Neêrland heeft het ondervonden,

Wat de tweefpalt daar verwekt. Zo zal 't vaderland weêr bloeien,

Handel voeren wyd en zyd, 'tVerfte Land zelfs vrugten plukken,

Van der Nederlandren vlyt. Dan ook zullen onze Scheepen,

Onbelemmerd over zee Vaaren, of in Havens loopen,

Ankren op een ftille reê. Nimmer zullen door geburen,

Hoe jaloers op onzen ftand, Nog bezittingen nog Scheepen,

Grimmig worden aangerand.

Elk

Sluiten