Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 7 )

O , hoe zalig is het leeven,

Daar gy 's menfchen gangen richt! Daar de boosheid ftraks moet beeven

Op uw ftatelyk gezicht: Daar doet welvaart mannen-fchreden;

Eendragt bloeit waar gy gebiedt; Reine deugd word aangebeden;

Dweepzucht fchaad den Godsdienst niet: Nog eens, Braafheid, 'k moet U roemen,

Daar myn dierbaar Vaderland Zich durft uwen zetel noemen,

Daar gy eeuwig blyft in fland: Neêrland hebt gy op doen komen

Van een nietig ftukjen grond — Opgereezen uit de firoomen —

Daar men naauwlyks hutten vond — Tot een rykdom en vermogen,

Op de nyverheid gebouwd,

A1

Sluiten