Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jaagt den Vyand van uw ftranden!

Volgt hem in zyn rovers nest! Breekt zyn kluisters, fcheurt zyn banden! Doet, als helden, elk uw best! Trekt rustig uit, keer weer — nooit moet uw moed bezwyken Laat Liefde boven al, en Trouw in 't harte blykenl

Dan — houdt biddend God voor oogen!

Bouwt niet op uw eigen kracht! Smeekt om hulp by 't Alvermogen! Niets weêrftaat die Oppermagt! Trekt rustig uit, keer weêr — nooit moet uw moed bezwyken Laat Liefde boven al, en Trouw in 't harte blyken!

Godsdienst! kom ons hart bewerken!

Vaste Grondzuil van den Staat! Leer ons uwe waarde merken! Schenk in 't duister licht en raad! Keer Eensgezindheid, keer! behoed ons voor bezwyken, Laat Liefde boven al, en Trouw in 't harte blyken!

Gods-

Sluiten