is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door de euangelieleer. 8l

Het is moeilyk te bepalen, welk kwaad de Joden, voornaamlyk aan den Duivel, en welk kwaad zy, meer byzonderlyk , aan zyne Demons, hebben toegeweten. Het fchynt, dat zy het zedelyke kwaad, wel voornaamlyk, aan het Hoofd, den Satan, het natuurlyke kwaad, aan hem, en zyne Engelen, hebben toegekend. Ten aanzien van het laatfte, fchynen zy geweldige bewegingen in de Natuur, en alle zware krankheden, aan den Satan ; de minder groote ziekten , en , met name , de krankzinnigheid, en de vallende ziekte, zm de Demons, te hebben toegefchreven. Dan , uit hoofde der nauwe vereeniging', welke zy zich verbeeldden, tusfchen den Duivel, en tusfchen zyne Engelen, plaatste hebben, verwisfelden zy vaak de namen met eikanderen , of voegden dezelven by één. Zoo doet Paulus, by voorbeeld , wanneer hy, in den brief, aan de Ephefers , fchryft (*) : wy hebben den ftryd niet, tegen vleesch, en bloed, tegen menfehen van gelyke beweging', als wy : maar tegen de overheden, tegen de magten, tegen de geweldhebbers dezer blinde vjaereld (**) , tegen de

geest-

(*) Hoofdfl: VI: 12.

(**) Onze Overzetting, heeft: tegtn de geweldhebbers der waereld , der duiftemijje dezer eeuwe. Doch de woorden tou mcjvo; zyn , by de oordeelkundigen , verdacht. Rosekjioller vertaalt zeer wel: cum dominis mundi hujus teuebricofi, id eft, hominum in ignorantiat tenebris veifantium. ngof tov* jccirf«)cg«to£«? tsu «toTflUf toutou is het zelfde met y^.owrxs

TP» Mf^OI T3V (NColoU TOUTSV , t. 6. TOV KQÏfAOV TOUTSV , TOV êV ffKOTSI Iti-

tnraM*. Vid. &OSENMUL. 0« xas/*axg*7o{W zyn» meen ik, de De-

L mons.