is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196 volksbegrippen hoe ver ingeschikt

Voords, MyneHeereri, de eenige grond, waarop ik verfchoning vragen kan , wegens de uitvoerigheid dezer Verhandeling', is de rykheid van het onderwerp zeiven.

Ik eindig, met de woorden van seneca (*): non

enim me cuiquam mancipavi , nullius nomen fero : multum magnorum virorum judicio credo j aliquio et meo vindico: nam illi quoque non inventa, sed quarenda, nobis reliquerunt.

(*) Epist. xlv.'

NABE-