Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 DE EUANGELISCHE PREDIKING EN GESCHRIFTEN,

dit de inrichting der geleerde Genootfchappen zeer verre van haar oogmerk doet ontaarten , als welker niet vorderen eenig in zyn foort uitnemend vertoog , maar alleen zulk een vertoog , 't welk zonder uit* weidingen over andere zaaken zich bepaalt tot niets anders, dan tot het gevraagde , waar aan de Schryvers moeten geacht worden gebonden te zyn , en waar buiten ook de treflykfte Verhandelingen allen aanlpraak op de bekrooning verliezen moeten.

TWEEDE

Sluiten