is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

438 OVER. DEN INVLOED VAN HET BURGERLYK

magt der gewoonte in deeze gefteldheid onderhouden, ontaart niet ligt ten eenen maale. Dus, welke de begrippen ook zyn moogen, die men in de jaaren, in welke ons oordeel gevormd is, aanneemt, 't is niet dan langzaam en by trappen, dat die begrippen op het karakter werken, en den mensch in zyne daaden bellieren. Maar behalven dit, zo lang de Godsdienftige denkbeelden onder het grootfte aantal menfchen een diep gevoel voor het zedelyk fchoon onderhouden, weeten die geenen, welke deeze denkbeelden verwerpen, toch altyd, dat de eerlykheid tot de achting, en tot de verfchillende voordeelen, die 'er van afhangen, leidt, en dns herinnert ons een deugdzaam Godverzaaker alleen, dat de Zedekunde rondom hem vereerd wordt, en 't is niet de nutteloosheid, maar in tegendeel de min rechtftreekfche invloed der Godsdienflige begrippen, die zyn gedrag my betoogt. Ik verbeelde my in een fchoon meesterftuk van werktuigkunde een deel te zien, dat uit zyn verband geraakt is, maar dat zich op zyn plaats behoudt door het nog voor handen zynde vermoogen van het algemeen evenwigt. "

Waarlyk men behoeft fjechts eene oppervlakkige kennis van den mensch en van de gefchiedenis. des, Menschdoms te bezitten, om in allen geval, met den Burger Zillcfen (63), te befluiten," dat de 'Godsdienst

(63) Wysbegeer. Verkl. der pligt. van den Mensch en Burger; bi.- 57.