Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MOSAISCHEN EN CHRISTEL. GODSDIENST. 15

over 't algemeen weinig byval gevonden, om dezelve geheel verdagt te maken. Zal nu evenwel de Christelyke Godsdienst , met alle anderen , als Fabelleer voorkomen (*) ; in dat geval, fchiet'er niets overig, dan die oude Schriften, op wier inhoud dezelve berust , het koste wat het wil, eenen anderen zin te geeven , en , hoe gedrongen dit ook zyn moge , alles in allegorie te doen verdwynen , het geen de Christenen tot nog toe als gefchiedkundige of zedelyke waarheid hebben opgenomen. — Nu eerst konde het algemeen beginzel der vergoodde natuurleer op den Christ. Godsdienst worden toegepast; men had, vooral by de vcrfchillende gezindheden der Christenen ,S flegts zig tot de zodanige te bepaalen, wier famenflel zig het beste naar de hoofdftelling plooien liet; Priesters en Kerkvergaderingen te raadpleegen en de gefchiedenis van zommige Vorften en Staatsmannen uit te kippen. Dus meende dupuis dan weldra den Christelyken Godsdienst , door middel van den Perfiaanfchen , als eene der kunftigfte en meest ingewikkelde vereeringen der Zon , tot deszelfs oorfprong , even als alle andere Godsdienften, te hebben terug gebragt. Dezelve ontftondt, even als deeze, uit de Natuur, maar wierd, door Priesters en Staatsmannen opgetooid, om de gemoederen' der volken naar willekeur te leiden, en hunne magt

ook:

(*) Terzei ver plaatze.

Sluiten