Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 M O Z E s.

gefchiedenisfen, geduurende den tyd van Pififtratus, de Pififtratiden, Pericles, en de 30 tyrannen, te doorbladeren, om daarvan overreed te worden.

Vraagt men: heeft de Mozaïfche wetgeving zulke goede burgers, zulke nationale deugden voordgebragt» als die van Lycurgus en Solon? ik antwoorde : al was het, dat de perfoonlyke dapperheid en eerzugt, zulke fchitterende uitwerkzelen by de Israëliten niet had voordgebragt, als wy te Sparta en te Athene aantreffen, zoude men nog zulks aan byzondere oorzaken met welke de wetgeving, in het afgetrokken befchouwd' niets te doen heeft, kunnen toefchryven. Maar ik behoef my met dit antwoord niet te behelpen. Zo min het Sparta of Athene tog aan helden, en voorbeelden van zugt tot welzyn van het vaderland, heeft ontbroken, zo min had Israël mangel aan wyze en deugdfame mannen; Caleb, Jofua, veele Rigters, Jonathan , David , Aza , Jofaphat, Jofia , fommige Hogepriesters, de Profeten zyn daarvan de fprekende getuigen. De gebreken der Joodfche natie behoeft men niet te verbloemen, zy waren groot en hardnekkig — maar het geen hier de zaak afdoet; dezen vloeiden niet voord uit de wetgeving; maar de ongevoeligheid, trotsheid en onregtvaardigheid was ftellig het uitwerkfel der Spartaanfche wetgeving, gelyk ook verwyfdheid, trotsheid, zugt naar nieuwigheden en verandering, als ook ' onregtvaardige nayver, te Athene, door de wetten en voornamelyk door den

re-

Sluiten