Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M Ö Z Ë S. 515

neemen eener, gedeeltlyk Godsdienftige, gedeeklyk burgerlyke plegtigheid, bekwaam om op alle aanfchouwers eenen diepen indruk te maaken. Hy wil, dat de Overheden der nabuurige plaatfen , zo dra zy van den moord, kennis hebben , zich zullen begeeven naar de plaats , daar het lyk gevonden was. Wanneer m het land, zegt Mozes , het welke de Heere uwe God u gecven zal, om dat te erven , een verflagene zal gevonden worden , liggende in V veld; niet bekend zynde , wie hem ge/lagen heeft : zo zullen uwe Oudjlen , en uwe Richters uitgaan : en zy zullen meeten na de (leden , die rondom den verflagenen zyn. De ftad nu, die de naaste zal zyn aan den verflagenen : daar zullen de Oudften derzelver ftad eene jonge koe van de runderen neemen , met welke niet gearbeid is , die aan het juk niet getrokken heeft. En de Oudften derzelver ftad zullen de jonge koe afbrengen in een ruuw dal, dat niet bearbeid noch bezaaid zal zyn : en zy zullen deeze jonge koe aldaar in den dale den nek doorhouwen. Dan zullen de Priesters , de Kinderen van Levi, toetreeden; want de Heere uwo God heeft ze verkooren om hem te dienen, en om in des Heeren naame te zegenen; en na hunnen monde zal alle twist en alle plaage afgedaan worden. En alle Oudften derzelver ftad, die naast aan den verflagenen zyn , zullen hunne handen wasfchen over deeze jonge koe , die in dat dal den nek doorgehouwen is. En zy zullen betuigen en zeggen : Onze handen hebben dit bloed niet vergoten, en onze oogen hebben het niet gezien. Weest genadig

Ttt 2 uwen

Sluiten