is toegevoegd aan uw favorieten.

Opgave der imposten, welke ten behoeve van het gemeene land geheeven worden in de respective provincien; gedaan aan de commissie tot revisie der quotes, volgens haar ed. mog. resolutie van den 25 april 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to6 U T R E C H T.

B O U W- of B 0 E R E H U I Z E N. Een Bouwhuis onder Werkhoven.

Enkel Huisgeld . . . t . f 30 - 15 - 0

Dubbeld . . , , . f 30 - 15 - o

Haardftedengeld . . « . . / 15 . o - o

t, -j f 76 - 10 - o Ibidem

Enkel Huisgeld < < « « . / 28 - 14 - 9

Dubbeld . . . . . . f «18-J4- o

Haarftedengeld . . . . . . ƒ 18 - o - o

/ 75 - 8 - o

Een Bouwhuis onder Schalkwyk.

Enkel Huisgeld . . . * . ƒ ii - o - o

Dubbeld . . .....ƒ" 12 -0-0

Haardllcdengeld . # . . • 9 - o * o

Ibidem ^ ^

Enkel Huisgeld . , . „ . ƒ 14-0-0

Dubbeld . . . . . . f 14 - o - o

Haardftedengeld . . . . . f a - o • o

f 37 - o - o

Een Bouwhuis onder Hcemftcde.

Enkel Huisgeld . , . , ; ƒ 14 ■ 10 • o

Dubbeld . ; ... , . . ƒ" 14 - 10 - o

Haardftedengeld . . . . . / 10 - ro - o

f 39 - iö . ©

Ken Bouwhuis onder •DriebergenEnkel Huisgeld • . ; ; '• f 5 - 5 - o

Dubbeld . . . . . f 5 . 5 . 0

Haardftedengeld . , „ . . ƒ 7 - to - o

• . • f 18 - o - o Een Bouwhuis onder Kamerik en den Houdyk»

Enkel Huisgeld . . . . . ƒ 13 - o - o

Dubbel . . . . . . ƒ 13 - o - o

Haardftedengeld « . , . • ƒ" 15 - o. - o

Een Bouwhuis onder Galekop. ' ƒ 4* o o

Enkel Huisgeld . . ; . . ƒ 14 - o - o

Dubbeld • . . * . v . 9 . ƒ r4. e - o

Haardftedengeld g . , , . ƒ 9 - o - o

f 17 - ° - o O»-