is toegevoegd aan uw favorieten.

Opgave der imposten, welke ten behoeve van het gemeene land geheeven worden in de respective provincien; gedaan aan de commissie tot revisie der quotes, volgens haar ed. mog. resolutie van den 25 april 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«>& Ü T R E C II T.

Dienende tot naricht, dat men, om breuken te myden, in de opgave van het Oudfchild doorgaans altyd fets beneden dc ware. grootte geble.ven is , en nooit daar boven gegaan, falvo tarnen errore.calculi. *

Oudfchild- Oudfchild geld, al- en ƒ i • 15 o leen. te zamen. Lcerfurn . . . • ƒ i- 1-0 ƒ mó-o

Driebergen . . ƒ l- --° ƒ 4*17'O

Stoetwegen . . . • *t

Zegveld . - . < j- ƒ i- 6-o f 3- 1-0

Kamerik met den Houdyk . • J

Oostbrock en de Bilt . • • ƒ 1 - 7-0/ 3- 2 0

Doorn .. • . • • *|

Zeist . . • - J- ƒ i- 8-0 ƒ 3- 3-0

Kamerik Mcyzyde .. « . «. J

Jonker Adolfs Gerecht . . . *j

Oostveen . . . . J* ƒ 1-11-0/3- 6-o

Houten en 't Gooy . . )

NcdcrJangbroek . » -Ir en

L ƒ 1-i^-g ƒ %» 8-o Westbroek . . . . • r

.;

De Vryheid van Rhenen * • ■ r

Nycndyk . . . . Y f"**'0/*- P;°

Ileeswyk en Kort Heeswyk . . ƒ 1-15-0/ 3-100

Achticnboven . . * ƒ 1-16-0 ƒ 3-11-0

Odyk . . . . -1

Darthuizen . . « * ƒ ^^-o/ 3-xs-o

Overlangbroek . . • » \ '

Hardenbroek . . - . J f *■»*"<>ƒ 3-ïS;0

"Willige Langerak . . • *|

Linfchoten ' . - . . j, ƒ 1-19.0 ƒ 3 -14-0

Leusden» Lokhorst 6cc.

Stcrkcnburg . . * • ^

Ryfenbürg . - - • y ƒ 2. 0-0 ƒ 3 -15-0

Blokland . - • v. J

Werkhoven, Bunnik en Vechten , .1

Dc groote Koppel . . , V / ^ t-o ƒ 3-n5-o

Rynhuifen . . . .fa- 2-0/3-17-0

Maarfchalkerwecrd . . .fa- 4-0 ƒ 3-19-0

Williskop . . - . ƒ2- 5-0/" 4-0-0

Nedcrëind van Jutfaas . . «» "j

Wulven . . . . j> / 2. ff.o / 4- 1.0

Stoutenburg . - • J

Amerongen . . • * 1

Lopik : . . . . } f *• 7-o ƒ 4-

Hoencop, Èemnes Binnendj'k . . ƒ2- 9-0/ 4- 4-0

Baarn