Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 12)

Verkondig dit alöm. 'Vermeld dit, waar de ftraalcn Van 't prachtig zonnelicht, 't zij dat het zijnen gloed In 't oosten rijzen doe, of vrolijk westwaard fpoed',

De kuifche zangders met een' zuivren glans doen praaien: Dat Romer en Hebreeuw van u dit nieuws verftaa': Dat zelfs uw vlugt 'er meê naar 't land der Grieken gaa",

Ta, fireef met fnelle vaart naar de ongemeeten kringen, Daar 't heir der geesten juicht in zaalge heerlijkheid, En 't lïrijdend krijgsvolk van hun Godlijk Hoofd verbeidt,

Laat- wijd en zijd die taal door al haar tranfen dringen: „ Hij, die daar vrolijk juicht met englenmelodij, , „ ls schutte, lang beroemd bij Salems burgerij."

Ai zie! hoe vliegt al 't volk der ruime hemelchooren'. ... Hoe, door dezelfde drift van eerbied voordgeftuwd, Snelt elk naar hem, die reeds zijn zuivre toonen huwt

Aan 't feestmuzijk; elk laat om flrijd zijn galmen hooren ! Op fchellejubelwijz', terwijl men schutte ontmoet, En hem, in 't lichtgewest, met blijden mond begroet.

2ie

Sluiten